Писмен въпрос P-1239/10, зададен от Louis Grech (S&D) на Комисията. Здраве и околна среда в южната част на Малта