Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7905 — Hammerson/Allianz Group/Dundrum Town Centre) (Текст от значение за ЕИП)