Kommissionens förordning (EU) 2020/748 av den 1 juni 2020 om stängning av fisket efter marulkfiskar i områdena 8c, 9 och 10 samt unionens vatten i Cecaf 34.1.1 för fartyg som för fransk flagg