Kawża C-339/16 P: Appell ippreżentat fis-16 ta’ Ġunju 2016 mir-Repubblika Portugiża mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) fid-19 ta’ April 2016 fil-Kawża T-556/15, Il-Portugall vs Il-Kummissjoni