Дело C-339/16 P: Жалба, подадена на 16 юни 2016 г. от Португалската република срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 19 април 2016 г. по дело T-556/15, Португалия/Комисия