Liikuvuse ja transpordi peadirektoraat (DG MOVE) — Teade vaba ametikoha kohta: peanõunik (palgaaste AD 14) (Personalieeskirjade artikli 29 lõige 2) — COM/2019/10390