Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ (ГД „Мобилност и транспорт“) — Публикуване на свободно работно място за длъжност главен съветник (степен AD 14) (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) — COM/2019/10390