Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 5. februar 2004.$