Регламент (ЕО) № 1890/98 на Комисията от 3 септември 1998 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 1780/97 относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 723/97 на Съвета относно прилагане на програмите за действие на държавите-членки относно контрола на разходите на секция „Гарантиране“ на ФЕОГА$