KOMISJONI TALITUSTE TÖÖDOKUMENT Toetus ELi eelarvest, et soodustada investeeringuid hoonete renoveerimisse renoveerimislaine alusel Lisatud dokumendile: KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa renoveerimislaine – keskkonnahoidlikumad hooned, uued töökohad, parem elujärg