Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 stycznia 2006 r.