Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 10. jaanuar 2006.$