Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 10. januar 2006.