Решение на Съда (втори състав) от 10 януари 2006 г. Решение на Съда (втори състав) от 10 януари 2006 г.#Ministero dell'Economia e delle Finanze срещу Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato и Cassa di Risparmio di San Miniato SpA.#Искане за преюдициално заключение: Corte suprema di cassazione - Италия.#Държавни помощи - Членs 87 и 88 ЕО - недопустимост - Членs 12 ЕО, 43 ЕО и 56 ЕО - Свобода на установяване.#Дело C-222/04.