Решение на Съвета от 17 юни 2016 година за приемане на позицията на Съвета по проекта за коригиращ бюджет № 2 на Европейския съюз за финансовата 2016 година