Решение на Първоинстанционния съд (седми състав) от 10 декември 2008 г.