Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8080 — Maxburg II/VREP/Norafin) (Текст от значение за ЕИП)