Поправка на Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на резбовани принадлежности за тръбопроводи, от ковък чугун, с произход от Китайската народна република и Тайланд (ОВ C 392, 25.11.2015 г.)