Asia T-628/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.11.2017 – Frame v. EUIPO – Bianca-Moden (BiancalunA) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin BiancalunA rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Hylkääminen — Aiempi kansallinen kuviomerkki bianca — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Tuotteiden samanlaisuus — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)