Kohtuasi T-628/15: Üldkohtu 7. novembri 2017. aasta otsus – Frame versus EUIPO – Bianca-Moden (BiancalunA) (Euroopa Liidu kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Liidu kujutismärgi BiancalunA taotlus – Tagasilükkamine — Varasem siseriiklik kujutismärk bianca — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Kaupade identsus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))