Писмен въпрос E-1063/09, зададен от Ashley Mote (NI) на Комисията. Приходите на ЕС трябва да бъдат намалени