Писмен въпрос E-010037/10 Oreste Rossi (EFD) до Съвета. Увеличаващо се замърсяване в Китай