Дело C-155/14 P: Решение на Съда (пети състав) от 16 юни 2016 г. — Evonik Degussa GmbH, AlzChem AG, по-рано AlzChem Trosberg GmbH/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Член 81 ЕО — Картели — Пазари на калциев карбид на прах и на гранули, както и на магнезий на гранули в значителна част от ЕИП — Определяне на цени, подялба на пазара и обмен на информация — Отговорност на дружеството майка за извършените от дъщерните му дружества нарушения на правилата на конкуренцията — Решаващо влияние, упражнявано от дружеството майка — Оборима презумпция в случай на притежаване на 100 % от капитала — Условие за оборването на тази презумпция — Неспазване на изрично указание)