Регламент (ЕО) № 932/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 999/2001 относно определяне на правила за предотвратяване, контрол и унищожаване на някои форми на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по отношение на удължаването на периода на прилагане на преходните меркиТекст от значение за ЕИП.$