Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 649/2013 av den 8 juli 2013 om undantag från förordning (EG) nr 1122/2009 och förordning (EU) nr 65/2011 vad gäller minskningen av stödbeloppen på grund av försenad inlämning av samlade ansökningar för alpängar i bergsområden i Österrike för 2013