Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 649/2013 tat- 8 ta’ Lulju 2013 li jidderoga mir-Regolamenti (KE) Nru 1122/2009 u (UE) Nru 65/2011 fir-rigward tat-tnaqqis tal-ammonti tal-għajnuna għat-tressiq tard ta’ applikazzjonijiet uniċi b’konnessjoni mal-mergħat Alpini fiż-żoni muntanjużi tal-Awstrija għall-2013