Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 649/2013 ( 2013. gada 8. jūlijs ), ar ko atkāpjas no Regulas (EK) Nr. 1122/2009 un Regulas (ES) Nr. 65/2011 attiecībā uz atbalsta summu samazinājumu par novēloti iesniegtiem vienotajiem pieteikumiem 2013. gadam saistībā ar Alpu ganībām Austrijas kalnu apgabalos