2013 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 649/2013, kuriuo dėl paramos sumų mažinimo vėluojant pateikti 2013 m. bendrąsias paraiškas, susijusias su kalnuotų Austrijos vietovių alpinėmis ganyklomis, nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 1122/2009 ir (ES) Nr. 65/2011