Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 649/2013 af 8. juli 2013 om fravigelse af forordning (EF) nr. 1122/2009 og forordning (EU) nr. 65/2011 for så vidt angår nedsættelse af støttebeløb på grund af forsinket indgivelse af enkeltansøgninger for bjerggræsgange i Østrig for 2013