Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 649/2013 ze dne 8. července 2013 , kterým se pro rok 2013 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1122/2009 a nařízení (EU) č. 65/2011, pokud jde o snížení částek podpory z důvodu opožděného podání jednotných žádostí souvisejících s alpskými pastvinami v horských oblastech Rakouska