Регламент за изпълнение (ЕС) № 649/2013 на Комисията от 8 юли 2013 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 1122/2009 и Регламент (ЕС) № 65/2011 по отношение на намаляването на помощите при просрочено подаване на единни заявления за 2013 г. за високопланински пасища в планинските райони на Австрия