Věc T-142/16: Žaloba podaná dne 4. dubna 2016 – Dröge a další v. Komise