Решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 14 декември 1990 г.