Наредба № 93 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване