Писмен въпрос P-5071/06 зададен от Karin Scheele (PSE) на Комисията. Спазване на законодателството в областта на околната среда в Румъния