Писмен въпрос E-5584/06 зададен от Manolis Mavrommatis (PPE-DE) и Georgios Papastamkos (PPE-DE) на Комисията. Назначаване на ръководител на представителството на Комисията в Атина