Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9372 – EPH/AES Ballylumford/AES Kilroot Power) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES.)