Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9372 – EPH/AES Ballylumford/AES Kilroot Power) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP.)