Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9372 – EPH/AES Ballylumford/AES Kilroot Power) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)