Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9372 – EPH / AES Ballylumford / AES Kilroot Power) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ.)