Писмен въпрос E-0595/08 зададен от Cristiana Muscardini (UEN) на Комисията. Измама чрез SMS, засягаща мобилните телефони