Decizia Băncii Centrale Europene din 24 iulie 2007 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB (BCE/2007/7) (2007/601/CE)