Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет № 2