Komission päätös, annettu 9 päivänä elokuuta 2016, Euroopan tutkimusneuvoston tieteellisen neuvoston tiettyjen jäsenten nimittämisestä$