Euroopa Liidu ja Peruu Vabariigi vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping