/* */

Решение на Съда (голям състав) от 21 юли 2005 г. Решение на Съда (голям състав) от 21 юли 2005 г.#Consorzio Aziende Metano (Coname) срещу Comune di Cingia de' Botti.#Искане за преюдициално заключение: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Италия.#Членs 43 ЕО, 49 ЕО и 81 ЕО.#Дело C-231/03.