Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7779 – Trafigura/Nyrstar) (Tekst mający znaczenie dla EOG)