Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.7779 – Trafigura/Nyrstar) (Text s významem pro EHP)