Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7779 — Trafigura/Nyrstar) (Текст от значение за ЕИП)