Писмен въпрос E-5209/06 зададен от Marco Rizzo (GUE/NGL) на Съвета. Второ четене на Директивата за услугите